Hızlı Başlangıç
profile-img

salih_sari

LOZAN ANTLAŞMASI ( III )

MADDE 101.

Türkiye, transit serbestliği konusunda Barselona Konferansınca 14 Nisan 1921 tarihinde kabul edilmiş olan Sözlesme ve Statü ile Uluslararası yarari olan su yollari rejimine ilişkin olarak, aynı Konferansça 19 Nisa

#T.C Tarihi
profile-img

salih_sari

Eleştirel Düşünme ve Transdisiplinerlik

Arada sırada, bu kursta sorulan soruların neden önemli olduğunu düşünmek faydalı olacaktır. Neden 13,8 milyar yıllık tarihi incelemeliyiz?  ilk olarak, daha sonra çalışmalarımızla özel konulara girebileceğimiz bir bilgi çerçevesi sağlar. Ve ayrıca

Sesli Dinlemek İçin Kayıt Olmanız Gerekiyor

#Büyük Tarih
profile-img

McK2001

Çerkes Sürgünü

Anahtar Kelimeler: Çerkes,Sürgün,Rusya,Osmanlı,Kafkasya

Kimi halklar kimi inanışlar vardır ki tarihin o ağır yüküyle yaşarlar.Tarihte yaşananlar bu günü bile teslim alır.O halklar ve inanışlar için tarihe karşı bi sorumluluk vardır. Örneğin

Sesli Dinlemek İçin Kayıt Olmanız Gerekiyor

#Yakın Çağ
profile-img

alican_06

Fermi Paradoksu: Evrenin Sessizliği ve Akıl Almaz Çelişkiler

Giriş

Fermi Paradoksu, 20. yüzyılın ortalarında ünlü fizikçi Enrico Fermi tarafından gündeme getirilen ve evrende zeki yaşamın varlığına dair temel bir çelişkiyi ortaya koyan bir sorudur. Paradoksun temelinde, Samanyolu Galaksisi'nin b

#Astrobiyoloji‎
profile-img

salih_sari

Evrenimiz nasıl daha karmaşık hale geldi?

Bu bölüm için en büyük soru, artan karmaşıklığın ilk üç eşiği nedeniyle evrenimiz nasıl daha karmaşık hale geldi? Şimdi başa dönmeye ve büyük tarihin hikayesini anlatmaya hazırız. 

 Bu derste yapacağım şey, artan karmaşıklığın ilk üç eşiğini

Sesli Dinlemek İçin Kayıt Olmanız Gerekiyor

#Büyük Tarih
profile-img

salih_sari

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

1 Kasım 1924 tarihi itibarıyla Genelkurmay başkanı Fevzi Paşa ile birlikte 1.2.3.5. kolordu kumandanları milletvekilliğinden istifa ettiler. Ancak III. Ordu müfettişi Cevat Çobanlı ile 7. Kolordu kumandanı Cafer Tayyar Paşa milletvekilliğinden ist

#T.C Tarihi
profile-img

salih_sari

LOZAN ANTLAŞMASI ( II )

MADDE 51.

50 nci Maddede öngörülen bölüstürme sonucu olarak, Osmanlı Devlet Borcu'nun [Düyun-u Umumiye-i Osmaniye'nin] Yıllık borçlarindan, ilgili her Devlete düsen pay söyle saptanacaktir: 

50 nci Maddenin lik fıkrası

#T.C Tarihi
profile-img

salih_sari

Tarihsel Düşünme

Tarihsel ve bilimsel açıklama arasındaki ilişki nedir?

Bu segmentin büyük sorusu, tarihsel ve bilimsel açıklama arasındaki ilişki nedir? Öyleyse tarih ve bilim arasındaki farklar nelerdir? Bilimsel açıklamalarla tarihsel a

Sesli Dinlemek İçin Kayıt Olmanız Gerekiyor

#Büyük Tarih
profile-img

salih_sari

BAŞLANGIÇ (GENESİS)

   Yahudi inancının kutsal kitabı Tevrat, biz tarihçiler için bir kaynak niteliğindedir, bu çalışmada ise yine Tevrat eksenli Sami dinlerinde başlangıç, yaratılış nasıl gerçekleşmiş gelin hep beraber inceleyelim.  

   Tekvin - Ya

Sesli Dinlemek İçin Kayıt Olmanız Gerekiyor

#İlk Çağ
profile-img

salih_sari

Harbiye Nezaret-i Celîlesi'ne (BOA, BEO, 322947)

6 Ağustos [1]330 tarihli tezkire-i aliyye-i nezaret-penâhilerine cevabdır. Boğaz'ın sefâin-i harbiye-i ecnebiye tarafından dûçâr-ı tecâvüz olduğu takdirde derhal kapatılması zaruri ve ânifü'z-zikr halden başka ahvâlde seddi Meclis-i Vükelâ'nın kar

#Arşiv Belgeleri
profile-img

McK2001

SABETAY SEVİ

SABETAY SEVİ

    Sabetay Sevi,7 Temmuz 1626 yılında,İzmir de İspanyol kökenli Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.Kendisini Yahudiler'in Mehdisi olarak ilan etmiş,"Müslüman Görünümlü" Yahudilerden bir cemaat oluşturmuş ve dünyanın

Sesli Dinlemek İçin Kayıt Olmanız Gerekiyor

#Yeni Çağ
profile-img

salih_sari

İlk Yıldızların nasıl oluştuğunu nereden biliyoruz?

Bu bölüm için büyük soru, yıldızların nasıl oluştuğunu nasıl bileceğiz? Evren hakkında öğrenebileceğimiz her şey, fotonları burada, yerdeki, Dünya'daki veya uzaydaki uydularımız aracılığıyla teleskoplarımızla tespit etmeye bağlıdır. Yani yaptığımı

#Büyük Tarih
profile-img

salih_sari

Harbiye Nezaret-i Tahrîrât Dairesi Tahrîrât Kalemi (BOA, İ. HB, 1333. Ra/3)

Harbiye Nezaret-i Tahrîrât Dairesi Tahrîrât Kalemi [883]

Ma'rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki 

Üçüncü Kolorduca yeniden teşkili mukarrer olan [19.] Fırka Kumandanlığı'na Sofya Ataşemiliteri Erkân-ı Harbiye Kaymakamı Mustafa Kemal Bey'in i

#Arşiv Belgeleri
profile-img

salih_sari

Büyük Patlama İçin Gözlemlenebilir Kanıt Nedir?

Bu segment için büyük soru, Big Bang için gözlemsel kanıt nedir?  

 Aslında evrenin yaşı 13,8 milyar yıldır. Bunu nasıl biliyoruz? Modern teleskoplar ve uzay enstrümantasyonunda yaptığımız tüm büyük gelişmeler sayesinde. Ancak çok uzun z

#Büyük Tarih
profile-img

salih_sari

Süleyman Mabedi

Mabedin İnşa Düşüncesi  

Davud, M.Ö 1000 yıllarında Kudüs şehrini fethetmiş, onun kendi kültür değerlerine ve yaşam biçimine ve o dönem sosyal ve ekonomik şartlarına uygun olarak imar etmiştir. Çevre devlet ve toplumların mu

#İlk Çağ
profile-img

salih_sari

Hitit Uygarlığı Genel Hatları

   Hitit Uygarlığı, Anadolu’da ilk çağlarda kurulan uygarlıklardandır. İlk Çağda Anadolu’da ilk devleti kurmuş olan toplum Hititlerdir. Hititler, MÖ 2000 başlarında Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya gelerek Kızılırmak çevresindeki topraklara yerleşmi

Sesli Dinlemek İçin Kayıt Olmanız Gerekiyor

#İlk Çağ
profile-img

salih_sari

Güneş sistemi nasıl oluştu?

Güneş sisteminin oluşumu, bilim dünyasında hâlâ büyük bir merak konusu olmaya devam etmektedir. Bu süreci anlamak, evrenin genel evrimini daha iyi kavramak ve diğer gezegen sistemlerini incelemek adına önemli bir adımdır.

Güneş sistemini

#Büyük Tarih
profile-img

salih_sari

LOZAN ANTLAŞMASI ÖZET

     Lozan antlaşması 143 maddeden oluşmaktadır bu maddeleri sizler için başlıklar altında toplayıp derledim.

     Burada bir konu üzerine değinmek istiyorum gündemde Lozan Antlaşması hakkında bazı yanlış bilgiler dolaşıyor bunlardan bazılar

Sesli Dinlemek İçin Kayıt Olmanız Gerekiyor

#T.C Tarihi
profile-img

alican_06

Kardashev Ölçeği: Medeniyetlerin Enerji Kullanımına Dayalı Sınıflandırılması

Giriş

Kardashev Ölçeği, 1964 yılında Sovyet astronom Nikolai Kardashev tarafından geliştirilmiş bir medeniyet sınıflandırma sistemidir. Bu ölçek, medeniyetlerin enerji kullanım kapasitelerine dayanarak seviyelere ayrılmasını sağlar. Ka

#Astrobiyoloji‎
profile-img

salih_sari

THEODOR HERZL ve SİYASAL SİYONİZMİN DOĞUŞU

     Siyon kelimesi Yahudi kutsal kitabında Kudüs şehrini tanımlamak için kullanılmaktadır. Siyonizm, bu kelimeden türemiş ve Kutsal metinlerde İbraniler, İsrailoğulları, Museviler ya da Yahudiler olarak isimlendirilen halkın kültürel ve dini mira

Sesli Dinlemek İçin Kayıt Olmanız Gerekiyor

#Yakın Çağ
profile-img

Asen_22

İSKİTLER/SAKALAR


İSKİTLER/SAKALAR (M.Ö. 8.yy ve M.Ö. 3. yy)


İskitler M.Ö 8.yy ve M.Ö 3.yy kadar çin seddinden tuna nehrine kadar 1000 yıla yakın varlıklarını sürdürmüşlerdir. Atlı okçular diye biliniyor, halk arasında ‘Göçebe’ veya ‘

Sesli Dinlemek İçin Kayıt Olmanız Gerekiyor

#Genel Türk Tarihi
profile-img

salih_sari

Azerbaycan ve Diğer Türkler

  Azerbaycan ya da diğer Türk Devletleri ile ilgili bir çalışma yaparken çok dikkatli olmamız gerekiyor, Sovyetler Birliği dağılmasından sonra birçok müstakil Türk Devletleri doğdu o dönemde Türkiye bu durum üzerinde hazırlıksız yakalandı. Başlang

Sesli Dinlemek İçin Kayıt Olmanız Gerekiyor

#Genel Türk Tarihi
profile-img

alican_06

Drake Denklemi: Evrendeki Zeki Yaşamın Sayısal Bir İncelemesi

Giriş

1961 yılında, Amerikalı astrofizikçi Frank Drake tarafından geliştirilen Drake Denklemi, Samanyolu Galaksisi'nde iletişim kurabilecek kadar gelişmiş uygarlıkların sayısını tahmin etmek amacıyla formüle edilmiştir. Bu denklem, zek

#Astrobiyoloji‎
profile-img

Seher

BAYBARS’IN KAYSERİ SEFERİ

Bu sefere Elbistan Muharebesi ve Anadolu Seferi de denir.

Muinettin Pervane, Moğollar karşısında kazandığı zaferlerle bütün İslâm dünyasında saygı uyandıran Memlûk Sultanı Baybars’a karşı Moğollarla işbirliği yaptıysa da

#Orta Çağ
profile-img

salih_sari

Neye inanacağımıza nasıl karar veririz?

Bu segmentin en büyük sorusu, neye inanacağımıza nasıl karar vereceğimizdir. Öyleyse bilgi ve bilgi arasındaki ilişki nedir?  

Bir iddiayla sunulmaktan onu değerlendirmeye ve bunu bilgimizin bir parçası olarak alıp almamaya karar vermeye nas

Sesli Dinlemek İçin Kayıt Olmanız Gerekiyor

#Büyük Tarih
profile-img

salih_sari

Her Şeyin Tarihi Büyük Tarih Nedir ?

Bu segment için büyük soru, büyük tarih nedir? Bu, büyük tarihe ait bir derstir. Büyük tarih dersleri, neredeyse 14 milyar yıl önce, evrenimizin ilk Büyük Patlamada ortaya çıktığı andan itibaren, her şeyin, kelimenin tam anlamıyla evrenimizdeki he

Sesli Dinlemek İçin Kayıt Olmanız Gerekiyor

#Büyük Tarih
profile-img

salih_sari

Bütün Öğeler Nereden Geldi?

  Bu bölümün en büyük sorusu, kimyasal elementler nereden geldi, seni, beni oluşturan o şeyler ve çevremizdeki her şey? Öğelerin nereden geldiğini anlamak önemlidir.  Yeni unsurlar yaratabilecek iki temel nükleer süreç vardır. Küçük çekirdeklerin

#Büyük Tarih
profile-img

aakbayir

Sovyetlerin Rusya ve Doğunun Emekçi Müslümanlarına Adlı Bildirgesinin Çevirisidir

RUSYA VE DOĞU'NUN TÜM EMEKÇİ MÜSLÜMANLARINA

Yoldaşlar! Kardeşlerim! 

Rusya'da büyük hadiseler cereyan etmektedir. Yabancı, öteki ülkeleri parçalamak gayesiyle başlatılmış kanlı savaşın sonu yaklaşmaktadır. Dünya halklarını köleleştiren

Sesli Dinlemek İçin Kayıt Olmanız Gerekiyor

#Arşiv Belgeleri
profile-img

alican_06

TEKİLLİK YANİ SINGULARITY NEDİR ?

Tekillikler fizik kanunlarının işlemez hale geldiği, matematiğin çıldırmaya başladığı ender yapılardan biridir.

Büyük Patlama (Big-Bang), 13.8 milyar yıl önce boyutsuz, sonsuz yoğunluklu bir tekillikte b

#Astrofizik‎
profile-img

salih_sari

GİYOTİNE GİDEN YOL Fransız İhtilali

İhtilal öncesi siyasi ve ekonomik durum 

 

 Devrim öncesi Fransa’da hukuki olarak üç sınıf bulunuyordu bunlar: Ayrıcalıklı sınıflar ile ayrıcalıklı sınıfların dışındaki bütün kesimleri içinde bulunduran üçüncü zümre

Sesli Dinlemek İçin Kayıt Olmanız Gerekiyor

#Yakın Çağ
profile-img

salih_sari

Saltanat Alametleri

Taht

   Osmanlı padişahlarının hükümdârlık makamına taht denilir. Normal olarak şehzadelerin tahta oturmasına “cülûs”, herhangi bir isyan sonucunda tahta çıkarılmaya da “iclâs”,padişahın tahttan indirilişine de “hal” veya “hal etme” denilm

Sesli Dinlemek İçin Kayıt Olmanız Gerekiyor

#Osmanlı Tarihi
profile-img

salih_sari

LOZAN ANTLAŞMASI ( I )

HÜKÜMLER :

MADDE 1. 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girişi tarihinden başlayarak, bir yandan İngiliz İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, YUNANİSTAN, Romanya Sırp-Hırvat-Sloven Devleti ve öte yandan Tü

#T.C Tarihi
profile-img

alican_06

SANAYİ DEVRİMİ

Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi veya Birinci Sanayi Devrimi, Kendisinden önceki Tarım Devrimine nazaran insan bazlı ekonomiden öte, daha da fazla verimli üretim aşamalarının bulunduğu bir ge

#Yakın Çağ
profile-img

salih_sari

Sümer Uygarlığının Ahlaki, Felsefi ve Mitolojik Özellikleri

    Sümerli düşünürlerin, dünya görüşlerine uygun olarak, insana ve yazgısına abartılı bir güvenleri yoktu. İnsanın çamurdan yoğrulduğuna ve onlara yiyecek, içecek ve barınak sağlayarak hizmet etmek amacıyla yaratıldıklarına kesin olarak emindiler

Sesli Dinlemek İçin Kayıt Olmanız Gerekiyor

#İlk Çağ
profile-img

salih_sari

Düşünce ve Görüşleriniz

Değerli aydınlar web sitemizin yeni halini nasıl buldunuz?
#Ütopiya
logo-img