Genel Türk Tarihi

Kadim, savaşçı bir millet. Genel Türk Tarihi, Türkistan bölgesinden başlayıp bütün dünyada kurulmuş Türk devletleri üzerine çalışılacak kategoridir. Türk kültü, yaşam tarzları ve dini görüşleri gibi sadece Türkler üzerine yoğunlaşmış bir ana bilim dalı.

Keşfedilecek

Türklerin yaşadığı coğrafyalar, bu coğrafyalarda tarihe yön veren olaylar, Türk yaşam tarzı, dini inanışları gibi en ince ayrıntısına kadar Türk Milletini İnceleyeceğiz.

Kapsama Alanı

Bilinen İlk Türk Devleti olan İskitler den günümüze kadar gelen bir millet esaslı tarihi kronoloji.

alternative
Genel Türk Tarihi

İSKİTLER/SAKALAR


İSKİTLER/SAKALAR (M.Ö. 8.yy ve M.Ö. 3. yy)


İskitler M.Ö 8.yy ve M.Ö 3.yy kadar çin seddinden tuna nehrine kadar 1000 yıla yakın varlıklarını sürdürmüşlerdir. Atlı okçular diye biliniyor, halk arasında ‘Göçebe’ veya ‘Kafkasya Kavmi’ olarak bilinen iskitler diğer adıyla sakalar  ilk atlı göçebe topluluğudur. Iskit adı kaynaklarda farklı farklı geçse de ilk olarak Asur kaynaklarında ‘Aşguzai’ şeklinde rastlanmaktadı

0

Okunma
Sayısı
alternative
Genel Türk Tarihi

Azerbaycan ve Diğer Türkler

  Azerbaycan ya da diğer Türk Devletleri ile ilgili bir çalışma yaparken çok dikkatli olmamız gerekiyor, Sovyetler Birliği dağılmasından sonra birçok müstakil Türk Devletleri doğdu o dönemde Türkiye bu durum üzerinde hazırlıksız yakalandı. Başlangıçta Azerbaycan ile olan ilişkilerimiz tamamen duygusal olarak iyi bir ivme kazanarak giderken bizim ve onların yapmış olduğu yanlış söylemlerden sonra bu ikili ilişkiler arasında soğuk rüzgarlar esti

0

Okunma
Sayısı
Ütopiya

Bizlere destek olark, bilim yapmamıza yardımcı olmuş olursun

  • Kreosus üzerinden destek OL!
  • IBAN üzerinden destek OL!
  • Reklam vererek destek OL!

Sosyal Medya Hesaplarımız


alternative