Yakın Çağ

Yakın Çağ, çoğu tarihçinin Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile başladığını kabul ettiği, günümüzde de devam eden tarih çağlarından sonuncusudur.

Keşfedilecek

Sömürge dünyasına hoş geldiniz, bu dönem içerisin güçlenen sömürge devletlerini ve onların kurmuş oldukları sömürge ağlarını inceleyip biraz daha iyi olan Bilim ve Teknolojini gelişimine değineceğiz ve Global dünyanın sorunlarını da dile getirmeyi unutmayacağız.

Kapsama Alanı

Yakın Çağ; 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi ile başladığı kabul edilen döneme verilen isimdir. Siyasi, ekonomik ve bilim alanından önemli gelişmelerin yaşandığı bu dönem, an itibariyle en kısa çağ olmasına rağmen en önemli atılımların gerçekleştiği dönem olarak dikkat çekmektedir

alternative
Yakın Çağ

THEODOR HERZL ve SİYASAL SİYONİZMİN DOĞUŞU

     Siyon kelimesi Yahudi kutsal kitabında Kudüs şehrini tanımlamak için kullanılmaktadır. Siyonizm, bu kelimeden türemiş ve Kutsal metinlerde İbraniler, İsrailoğulları, Museviler ya da Yahudiler olarak isimlendirilen halkın kültürel ve dini mirasını siyasallaştıran bir ideoloji olarak ortaya çıkmıştır. M.S 70 yılında Babil’liler tarafından yıkılan Kutsal Mabet’ten itibaren Filistin’e dönme arzusu taşıyan Yahudileri bir araya getirip organize

0

Okunma
Sayısı
alternative
Yakın Çağ

GİYOTİNE GİDEN YOL Fransız İhtilali

İhtilal öncesi siyasi ve ekonomik durum 

 

 Devrim öncesi Fransa’da hukuki olarak üç sınıf bulunuyordu bunlar: Ayrıcalıklı sınıflar ile ayrıcalıklı sınıfların dışındaki bütün kesimleri içinde bulunduran üçüncü zümre (Tiers Etat).

Soylular

 

  Tüm soyluların kılıç kuşanma, çeşitli vergilerden muaf olmak, feadal haklardan kaynaklanan vergileri köylülerden toplamak gibi ayrıcalık

0

Okunma
Sayısı
alternative
Yakın Çağ

Çerkes Sürgünü

Anahtar Kelimeler: Çerkes,Sürgün,Rusya,Osmanlı,Kafkasya

Kimi halklar kimi inanışlar vardır ki tarihin o ağır yüküyle yaşarlar.Tarihte yaşananlar bu günü bile teslim alır.O halklar ve inanışlar için tarihe karşı bi sorumluluk vardır. Örneğin Davudun iki bin yıllık sarayının bugün ağlama duvarına dönüşen o sınırında dünyanın dört bir yanına dağılmalarına neden olan yenilgilerini hatırlarlar ve Çerkezlerde tam 158 yıl önce yaşadıkları sürgü

0

Okunma
Sayısı
Ütopiya

Bizlere destek olark, bilim yapmamıza yardımcı olmuş olursun

  • Kreosus üzerinden destek OL!
  • IBAN üzerinden destek OL!
  • Reklam vererek destek OL!

Sosyal Medya Hesaplarımız


alternative