Bloğum

Sovyetlerin Rusya ve Doğunun Emekçi Müslümanlarına Adlı Bildirgesinin Çevirisidir

RUSYA VE DOĞU'NUN TÜM EMEKÇİ MÜSLÜMANLARINA

Yoldaşlar! Kardeşlerim! 

Rusya'da büyük hadiseler cereyan etmektedir. Yabancı, öteki ülkeleri parçalamak gayesiyle başlatılmış kanlı savaşın sonu yaklaşmaktadır. Dünya halklarını köleleştiren yırtıcıların egemenliği düşüyor. Eski esaret ve kölelik binası Rus devriminin darbeleri atında çatlamaktadır. Buyrultusallığın ve baskının dünyası son günlerini yaşamakta. Yeni bir dünya doğmakta, em

Aydınlan
Devam
Karanlığa bilgi ile ışık tut.