Bloğum

İSKİTLER/SAKALAR


İSKİTLER/SAKALAR (M.Ö. 8.yy ve M.Ö. 3. yy)


İskitler M.Ö 8.yy ve M.Ö 3.yy kadar çin seddinden tuna nehrine kadar 1000 yıla yakın varlıklarını sürdürmüşlerdir. Atlı okçular diye biliniyor, halk arasında ‘Göçebe’ veya ‘Kafkasya Kavmi’ olarak bilinen iskitler diğer adıyla sakalar  ilk atlı göçebe topluluğudur. Iskit adı kaynaklarda farklı farklı geçse de ilk olarak Asur kaynaklarında ‘Aşguzai’ şeklinde rastlanmaktadı

Aydınlan
Devam
Karanlığa bilgi ile ışık tut.