Ana Sayfa

    

PDF Al

Sovyetlerin Rusya ve Doğunun Emekçi Müslümanlarına Adlı Bildirgesinin Çevirisidir

RUSYA VE DOĞU'NUN TÜM EMEKÇİ MÜSLÜMANLARINA

Yoldaşlar! Kardeşlerim! 

Rusya'da büyük hadiseler cereyan etmektedir. Yabancı, öteki ülkeleri parçalamak gayesiyle başlatılmış kanlı savaşın sonu yaklaşmaktadır. Dünya halklarını köleleştiren yırtıcıların egemenliği düşüyor. Eski esaret ve kölelik binası Rus devriminin darbeleri atında çatlamaktadır. Buyrultusallığın ve baskının dünyası son günlerini yaşamakta. Yeni bir dünya doğmakta, emekçilerin ve özgürleşenlerin dünyası. Bu devrimin başında Rusya'nın işçi ve köylü hükümeti, Sovyet Halk Komiserleri durmaktadır

Rusya toprakları (tamamı) devrimci işçi, asker ve köylü temsilcileri Sovyetleri ile bezenmiştir. Ülkede güç halkın elinde Rusya’nın emekçi halkı, dürüst bir barışı sağlamak ve dünyadaki ezilen halkların özgürlüklerini kazanmasına yardım etmek için tek bir arzuyla yanıp tutuşmaktadır. 
Rusya bu kutsal davada yalnız değildir. Rus devriminin verdiği büyük kurtuluş çığlığı, Batının ve Doğunun tüm emekçileri tarafından sahiplenmektedir. Avrupa'nın savaştan bıkmış halkları şimdiden bize elini uzatıp, barışı tesis ediyor, Batı'nın asker ve işçileri şimdiden sosyalizm bayrağı altında toplanıp, emperyalizmin kalelerine saldırmaktadır. Ve yüzyıllardır Avrupa'nın "aydınlanmış" yırtıcıları tarafından ezilen uzak Hindistan, isyan bayrağını çoktan kaldırdı, Temsilciler Konseylerini örgütleyerek, nefret edilen köleliği bir kenara fırlattı. Doğu halklarını kurtuluş mücadelesine davet etmektedir.

Kapitalist soygun ve şiddetin krallığı çökmekte. Emperyalizm yırtıcısının ayakları altında toprak yanmaktadır. Bu büyük olaylar karşısında siz Rusya ve Doğu'nun emekçi ve dezavantajlı Müslümanlarına dönüyoruz.
Rusya Müslümanları, Volga bölgesi Tatarları ve Kırım, Kırgızlar ve Sartlar, Sibirya ve Türkistan, Transkafkasya Türkleri ve Tatarları, Kafkasya Çeçenleri ve dağlılar, Rusya'nın çarları ve zalimleri, tarafından camileri ve şapelleri yıkılan, inançları ve gelenekleri ayaklar altına alınan herkes!

Bundan böyle inanç ve görenekleriniz, ulusal ve kültürel kurumlarınız özgür ve dokunulmaz ilan edilmiştir. Ulusal hayatınızı özgürce ve engellenmeden düzenleyin. Buna hakkınız var. Bilin ki, Rusya'nın tüm halklarının hakları gibi sizin haklarınız da devrimin ve onun organları olan İşçi, Asker, Köylü Vekilleri Sovyetleri'nin tarafından tüm gücüyle korunmaktadır.

Doğu Müslümanları, Persler ve Türkler, Araplar ve Hintliler, Avrupa'nın açgözlü yağmacıları tarafından yüzlerce yıldır kelleleri ve malları, hürriyetleri ve vatanları takas edilen herkes, savaşı başlatan soyguncuların ülkelerini almak istedikleri herkes. Bu devrimi ve onun tam yetkili hükümetini destelemeniz ve müdafaa etmeniz istenmektedir.
Bizler, devrik Çarın, Konstantinopolis'in ele geçirilmesine ilişkin, devrik Kerenski tarafından onaylanan gizli anlaşmalarının artık yırtılıp yok edildiğini ilan etmekteyiz. Rusya Cumhuriyeti ve hükümeti, Halk Komiserleri Konseyi, yabancı toprakların ilhakına karşıdır: Konstantinopolis Müslümanların elinde kalmalıdır.

İran'ın bölünmesine ilişkin antlaşma kırılmış ve yok edilmiştir. Çatışma  ve düşmanlıklar biter bitmez, birlikler İran'dan çekilecek ve Perslere kaderlerini özgürce belirleme hakkı tanınacaktır.

İlan ederiz ki, Türkiye'nin bölünmesi ve Ermenistan'ın ondan alınmasına ilişkin antlaşman yırtılıp yok edilmiştir. Çatışma biter bitmez, Ermenilere siyasi kaderlerini özgürce belirleme hakkı garanti edilecektir.

Kölelik sizi Rusya'da ve onun devrimci Hükümetinde değil, Avrupa emperyalizminin soyguncuları, anavatanlarınızı yağmalamış ve talan etmiş bir "sömürgeye" çevirenler tarafından beklenmektedir.

Ülkelerinizin bu yırtıcılarını ve köleleştiricilerini devirin. Şimdi, savaş ve yıkım eski dünyanın temellerini ayaklar altına alırken, tüm dünya işgalci emperyalistlere karşı öfkeyle retlerini sunarken , her öfke kıvılcımı güçlü bir devrim alevine dönüşmektedir, bir güç tarafından sürülüp işkence gören daha fazla Hintli Müslüman, yabancı boyunduruk köleleştiricilerine karşı bir ayaklanma yükseltmektedir. Şimdi sessiz kalamazsınız. Zaman kaybetmeyin ve topraklarınızın asırlık işgalcileri tarafınca anavatanınızın soyulmasına izin vermeyiniz! Yerli küllerinizi yağmalamaları için onlara daha fazla müsamaha vermeyin! Kendiniz ülkenizin efendileri olmalısınız! Hayatınızı kendi görüntünüze ve benzerliğinize göre kendiniz ayarlamalısınız! Bunu yapmaya hakkınız var, çünkü kaderiniz sizlerin elinizdedir...

Yoldaşlar! Kardeşlerim!
Dürüst, demokratik bir dünyaya doğru emin adımlarla ve kararlılıkla ilerlemekteyiz. Bayraklarımızla dünyanın mazlum halklarına kurtuluş getirmekteyiz!

Rusya Müslümanları

Doğu Müslümanları!

Dünya yenilenme yolunda girmiştir, sizlerden anlayış ve desteklerinizi bekliyoruz!

Ulusal İşlerden Sorumlu Halk Komiseri: Dzhutashvili-Stalin.
Halk Komiserleri Konseyi Başkanı: V. Ulyanov-Lenin

"İzv.Sov.Rab.i Sol.Dep" gazetesinde yayınlandı. 29 Kasım tarihli
/I2 Aralık/1917 no. 217

 

Duymak Hissetmenin Yarısıdır.

Sovyetlerin Rusya ve Doğunun Emekçi Müslümanlarına Adlı Bildirgesinin Çevirisidir

RUSYA VE DOĞU'NUN TÜM EMEKÇİ MÜSLÜMANLARINA

Yoldaşlar! Kardeşlerim! 

Rusya'da büyük hadiseler cereyan etmektedir. Yabancı, öteki ülkeleri parçalamak gayesiyle başlatılmış kanlı savaşın sonu yaklaşmaktadır. Dünya halklarını köleleştiren yırtıcıların egemenliği düşüyor. Eski esaret ve kölelik binası Rus devriminin darbeleri atında çatlamaktadır. Buyrultusallığın ve baskının dünyası son günlerini yaşamakta. Yeni bir dünya doğmakta, em

Aydınlan
Devam
Karanlığa bilgi ile ışık tut.